Shiatsu


 

 

És un massatge d'origen japonès amb una base teòrica de la Medicina Clásica Xinesa. Es realitza sobre un Futó o camilla baixa, preferentment vestit amb roba de cotó.

Amb diferents mètodes de diagnostic , es fa una valoració del Qi (pulsió vital)  i del estat general de la persona, fisic i psicoemocional. Després, es procedeix a realitzar diferents mobilitzacions, estiraments, pressions i contactes sobre el cos utilitzant el palmell de la mà, el dit gros o el colze amb l'objectiu d'obrir, alliberar tensions, harmonitzar l'energia i reconectar cos-ment- esperit.

El Qi flueix harmonic pels meridians, les emocions troben el seu espai  i la persona té una sensació de pau, benestar i vitalitat.